Omaisoiva - tukea ja toimintaa omaishoitoon
 

 

Omaisoiva

 

Yhdistys saa STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus = Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus yhdistettynä) tukea OmaisOiva-toimintaan. Toiminta suuntautuu seutukuntiin ja sen tarkoituksena on tukea omaishoitotalouksia siellä, missä he ovat ja luoda osallistumisen mahdollisuuksia.

 

OMAISOIVA tukee läheistään auttavien ja omaishoitajien jaksamista

  • kun kaipaat tietoa, ohjausta ja neuvontaa tai vertaistukea

  • kun tarvitset eväitä läheisen auttamiseen tai omashoitajana toimimiseen

  • kun haluat viihtyä toisten läheistään auttavien ja  omaishoitajien seurassa

Voit valita OmaisOivan eri toimintamuodoista itsellesi sopivan tai kokeilla ja olla mukana niissä kaikissa. 

OMAISOIVA-KIOSKI
Tietoiskuja läheisen auttamisesta ja omaishoidosta järjestetään siellä missä ihmiset liikkuvat, esim, kauppojen auloissa, kirjastoissa tai terveyskeskuksissa jne.
Kioskien esittelypaikoista ja ajankohdista tiedotetaan paikallislehdissä, kotisivuilla ja facebookissa.

OMAISOIVA-KAHVILA
Avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä läheisen auttamiseen tai omaishotoon liittyvistä asioista sekä tutustua paikallisyhdistyksen toimintaan. Avoimet kahvilat voivat myös olla teemallisia tai sisältää työpajoja. Kahviloiden paikoista ja ajankohdista tiedotetaan paikallislehdissä, kotisivuilla ja facebookissa

OMAISOIVA-RYHMÄ 
Säännöllisesti kokoontuvat vertaisryhmät voivat olla avoimia tai sujettuja, keskustelevia tai toiminnallisia. Ne on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat vertaisjoukkoa 
Tarkempaa tietoa ryhmätoiminnoista jäsentiedotteessa. (TAPAHTUMAT OSIOSSA)

OIVA-HETKI
Oiva-hetki on kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua puhelimessa, facebookissa, yhdistyksen toimitilassa tai muussa omaishoitajan toivomassa paikassa.

OVET-VALMENNUS 
16 tunnin valmennus avaa ovia läheisen auttamiseen ja omaishoitajuuteeen, yhteiskunnan palveluihin, hoitotyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin.
Maksuton Ovet-valmennus koostuu neljästä tapaamiskerrasta, jossa jaetaan tietoa ja taitoja sekä mahdollistetaan kokemusten ja tunteiden jakaminen sekä vahvistetaan voimavaroja. Asiantuntijoina Ovet-valmennuksessa ovat mm. omaishoidon koordinaattori, fysioterapeutti ja kotihoidon terveydenhoitaja.

OVET-VALMENUKSSSA KÄYNEET OSALLISTUJAT OVAT ANTANEET HYVÄÄ PALAUTETTA:
"Olen nyt rohkeampi hakemaan apua ja tietoa tarvittaessa"
"Osaan nyt ottaa aikaa itselleni"
"Arvostan nyt valintaani ja työtäni jollain tavoin aikaisempaa enemmän"                                         

 Ovet-valmennukseen voit ilmoittautua tai tiedustella lisää asiasta: Margit Adams, 040 7277 237 tai  Susanna Kollanus 040 7277 276
Yhdistys valitsee osallistujat haastattelun perusteella.

TIISTAI-KAHVILAT
Vuonna 2019 kahvilat järjestetään joka viikko, kello 10.00–13.00. Kirkkorinne 4, Hämeenlinna. Osassa kahviloita on teema, joista ilmoitetaan Kaupunkiuutisten seurapalstalla lauantaisin.

AVOIMET JA TEEMALLISET TUOKIOT JA ASIANTUNTIJALUENNOT
Mukana työntekijöitä, johtokunnan jäseniä, vapaaehtoisia, asiantuntijoita ja muita esiintyjiä.
 

PUHELINPÄIVYSTYS
Varmimmin mape klo 912, soitamme takaisin heti kuin mahdollista.
Margit 040 727 7237

Susanna 040 727 7276 

 
Viimeksi muokattu: 16.02.21, 14:28

Etsi sivustolta