Ennakkoäänestys kotona

04.01.2022

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, mikäli hänen kotikunnakseen äänioikeusrekisteriin on merkitty Hämeenlinna.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Hämeenlinna on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon (12.1.-18.1.2022) sattuvana päivänä klo 9.00-20.00. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Myöhästyneitä ilmoituksia ei voida huomioida.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joita on saatava Palvelupiste Kastellista sekä Lammin, Hauhon, Kalvolan, Rengon ja Tuuloksen kirjasto-palvelupisteistä. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavasti:

Postitse

Hämeenlinnan keskusvaalilautakunta
PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna

Puhelimitse

Vaalitoimisto, puh. 03 621 2050, klo 9-16 arkisin.

 

https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/aluevaalit/ennakkoaanestys-kotona-ja-laitoksissa/

 
Powered by CMSimpleRealBlog

Etsi sivustolta