Eurocarersin vuosikokous vaatii omaishoitajille välitöntä tukea koronatilanteessa

29.05.2020

Nykyisessä koronatilanteessa omaishoitajat ovat jääneet entistä näkymättömämmäksi ja vaille tukea. Nyt eurooppalainen omaishoitajia ja heidän järjestöjään edustava Eurocarers on linjannut vuosikokouksessaan toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat omaishoitajien ääneen esiin saamisen ja lisäisivät heidän hyvinvointiansa.

Näitä toimenpiteitä olisivat (lainaus uutisesta):

  • Selkeä poliittinen sitoutuminen siihen, että omaishoidon tulee olla vapaaehtoinen valinta, eikä olettama kaikkialla Euroopassa.
  • Omaishoitajien tunnustaminen hoivan keskeiseksi kumppaniksi. Omaishoitajille on turvattava hoitotarvikkeiden, kuten suojavälineiden saanti. Omaishoitajien on saatava asianmukainen tieto ja koulutus, joita he tarvitsevat tehtävässään.
  • Omaishoitajille on tarjottava riittävästi tukipalveluita ja mahdollistettava vapaan pitäminen tarjoamalla lyhytaikais- tai muuta hoitoa hoidettavalle.
  • Omaishoitoa koskevaa tiedon keräämistä on parannettava koskien epävirallisen hoivan tunnistamista, yleisyyttä ja hoitajien tarpeita.
  • Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen kompensoimaan omaishoidosta johtuvia negatiivisia vaikutuksia. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi sosiaaliturva, pääsy koulutukseen ja työelämään, ohjaus ja valmennus, omaishoidossa kehittyvien taitojen tunnustaminen ja oman terveyden ylläpitämisen taidot.
  • EU:n julkisten investointien määrätietoinen ohjaaminen pitkäaikaishoitoon.
  • EU-rahoituksen ohjaaminen hoidon tarpeessa olevien henkilöiden ja omaishoitajien elämänlaadun parantamiseksi.
  • Järjestelmällisen ja tarkoituksenmukaisen vuoropuhelun varmistaminen omaishoitajille ja heitä edustaville järjestöille päätöksenteossa.

Lue koko uutinen >> Eurocarersin vuosikokous vaatii koronan vuoksi välitöntä tukea omaishoitajille kaikkialla Euroopassa

 
Powered by CMSimpleRealBlog

Etsi sivustolta