Arkisto

Iltarehvit erityislasten vanhemmille klo 18

30.03.2021

Tiistaina 30.3. klo 18 Iltarehvit verkossa. Iltarehvit on suunnattu kaikille vanhemmille, joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Tässä linkki tapaamiseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFhODQ1ZDItZGQ2My00NWVlLThkNjQtYjVlNjhkYzIwNTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a777cbc-b287-48e6-9db8-6ce155c6c71e%22%2c%22Oid%22%3a%22ab7d7e95-ac7c-4dd8-8eb1-c6fd78e158b2%22%7d

Tervetuloa mukaan!

 
Powered by CMSimpleRealBlog
 
 

Etsi sivustolta