Vaikuttaminen ja edunvalvonta

 

Vanhukset


Yhdistys seuraa paikallisen päätöksenteon valmistelua ja pyrkii estämään omaishoitoa heikentävät suunnitelmat. Yhdistyksen edustajia on mukana useissa alueellisissa sosiaali- ja terveysalan työryhmissä ja verkostoissa.

Alueellista vaikuttamistyötä tehdään yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

  • Yhdistys seuraa ja valvoo omaishoitajien etujen ja oikeuksien toteutumista alueellaan
  • Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi. 
  • Yhdistys tukee omaishoitajia asioiden hoidossa viranomaisten kanssa. 

 
Linkit Omaishoitajat ja läheiset -liiton sivuille:
Kansallinen ja alueellinen vaikuttaminen 
Omaishoidon teesit (selattava nettiversio)

 

 

 

Viimeksi muokattu: 25.10.17, 15:25

Etsi sivustolta